Boltukhina E.V.

fzubkov@sci.pfu.edu.ru

List of records

Display:
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 303-304
Varlamov A.V., Boltukhina E.V., Zubkov F.I., Sidorenko N.V., Chernyshev A.I., Grudinin D.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2004. P. 27-33
Varlamov A.V., Boltukhina E.V., Zubkov F.I., Sidorenko N.V., Chernyshev A.I., Grudinin D.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 40. 2004. P. 22-28

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 20

Other authors