Tskhovrebov A.G.

alexander.tskhovrebov@gmail.com

List of records

Display:
Egorov A.R., Yagafarov N.Z., Artemjev A.A., Khubiev O., Medjbour B., Kozyrev V.A., Tsvetkova O.I., Rubanik V.V., Kurliuk A.V., Shakola T.V., Lobanov N.N., Kritchenkov I.S., Tskhovrebov A.G., Kirichuk A.A., Khrustalev V.N., Kritchenkov A.S., Donovan Sikaona N.
Mendeleev Communications. Royal Society of Chemistry. Vol. 32. 2022. P. 357-359
Mardaleishvili I.R., Vologzhanina A.V., Novikov A.S., Shienok A.I., Kol'tsova L.S., Zaichenko N.L., Nadtochenko V.A., Tskhovrebov A.G.
Журнал структурной химии. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук. Vol. 63. 2022. P. 510-512

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 47

Other authors