Tskhovrebov A.G.

alexander.tskhovrebov@gmail.com

List of records

Display:
Mardaleishvili I.R., Vologzhanina A.V., Novikov A.S., Shienok A.I., Kol'tsova L.S., Zaichenko N.L., Nadtochenko V.A., Tskhovrebov A.G.
Журнал структурной химии. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук. Vol. 63. 2022. P. 510-512
Egorov A.R., Yagafarov N.Z., Artemjev A.A., Khubiev O., Medjbour B., Kozyrev V.A., Tsvetkova O.I., Rubanik V.V., Kurliuk A.V., Shakola T.V., Lobanov N.N., Kritchenkov I.S., Tskhovrebov A.G., Kirichuk A.A., Khrustalev V.N., Kritchenkov A.S., Donovan Sikaona N.
Mendeleev Communications. Royal Society of Chemistry. Vol. 32. 2022. P. 357-359

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 47

Other authors