Yadrintsev V.V.

List of records

Display:
Budzko V.I., Yadrintsev V.V., Sochenkov I.V., Korolev V.I., Belenkov V.G.
Informatika i ee Primeneniya. Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН. Vol. 14. 2020. P. 69-76

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors