Бургасова О.А.

Burgasova O.A.

List of records

Display:
Gushchin V.A., Dolzhikova I.V., Shchetinin A.M., Odintsova A.S., Siniavin A.E., Nikiforova M.A., Pochtovyi A.A., Shidlovskaya E.V., Kuznetsova N.A., Burgasova O.A., Kolobukhina L.V., Iliukhina A.A., Kovyrshina A.V., Botikov A.G., Kuzina A.V., Grousova D.M., Tukhvatulin A.I., Shcheblyakov D.V., Zubkova O.V., Karpova O.V., Voronina O.L., Ryzhova N.N., Aksenova E.I., Kunda M.S., Lioznov D.A., Danilenko D.M., Komissarov A.B., Tkachuck A.P., Logunov D.Y., Gintsburg A.L.
Vaccines. MDPI AG. Vol. 9. 2021.
Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kraeva L.A., Gushchin V.A., Burtseva E.I., Kruzhkova I.S., Khlopova I.N., Merkulova L.N., Krasnoslobodtsev K.G., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Dvorkina D.A., Tetova V.B., Bakalin V.V., Odnoralov M.A., Generalova L.V., Khayrullina A.R., Antipyat N.A., Shagaev A.V., Ambrosi O.E., Kelli E.I., Ushakova E.E., Smetanina S.V.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Vol. 19. 2021. P. 5-15
Kraeva L.A., Burgasova O.A., Danilova E.M., Bespalova G.I., Kunilova E.S.Jr., Hamdulaeva G.N.Jr.
Russian Journal of Infection and Immunity. Saint Petersburg Pasteur Institute. Vol. 10. 2020. P. 121-128

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 20

Other authors