Сыров А.В.

Syrov A.V.

List of records

Display:
Oganov R.G., Simanenkov V.I., Bakulin I.G., Bakulina N.V., Barbarash O.L., Boytsov S.A., Boldueva S.A., Garganeeva N.P., Doshchitsin V.L., Karateev A.E., Kotovskaya Y.V., Lila A.M., Lukyanov M.M., Morozova T.E., Pereverzev A.P., Petrova M.M., Pozdnyakov Y.M., Syrov A.V., Tarasov A.V., Tkacheva O.N., Shalnova S.A.
Cardiovascular Therapy and Prevention (Russian Federation). Vserossiiskoe Obshchestvo Kardiologov. Vol. 18. 2019. P. 5-66
Sturov N.V., Syrov A.V., Kobylyanu G.N., Prokofieva E.B., Berisha A., Freire Da Silva T., Kotidis, Belikov I.I.
Трудный пациент. Общество с ограниченной ответственностью "ИД Академиздат". Vol. 16. 2018. P. 6-10

Page 1 of 1. Items from 1 to 8 of 8

Other authors