Logvinenko V.P.

List of records

Display:
Vasilkov D.G., Batanov G.M., Borzosekov V.D., Vafin I.Yu., Grebenshchikov S.E., Grishina I.A., Ivanov V.A., Letunov A.A., Logvinenko V.P., Meshcheryakov A.I., Petrova M.N., Stepakhin V.D., Kharchev N.K., Kholnov Yu.V.
Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion. National Research Center Kurchatov Institute. Vol. 43. 2020. P. 79-89
Meshcheryakov A.I., Batanov G.M., Borzosekov V.D., Grebenshchikov S.E., Grishina I.A., Kharchev N.K., Kholnov Yu.V., Kolik L.V., Konchekov E.M., Kovrizhnykh L.M., Letunov A.A., Logvinenko V.P., Malakhov D.V., Petrov A.E., Sarksyan K.A., Shchepetov S.V., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Tereshchenko M.A., Vafin I.Yu., Vasilkov D.G.
Journal of Physics: Conference Series. Institute of Physics Publishing. Vol. 907. 2017.

Page 1 of 1. Items from 1 to 5 of 5

Other authors