Astakhov G.S.

List of records

Display:
Astakhov G.S., Bilyachenko A.N., Levitsky M.M., Korlyukov A.A., Zubavichus Y.V., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Vologzhanina A.V., Shubina E.S.
Crystal Growth and Design. American Chemical Society. Vol. 18. 2018. P. 5377-5384

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 16

Other authors