Киреев Д.Е.

Kireev D.E.

List of records

Display:
Кириченко А.А., Киреев Д.Е., Кравченко А.В., Покровская А.В., Куимова У.А., Сизова Н.В., Майорова С.О., Гусев Д.А., Покровский В.В.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Vol. 12. 2020. P. 29-39
Шлыкова А.В., Киреев Д.Е., Лаповок И.А., Салеева Д.В., Покровская А.В., Шемшура А.Б., Лебедев П.В., Хотелева Л.В., Стребкова Е.А., Хуртин Д.Г., Спирин А.В., Агафонова О.В., Кириченко А.А., Лопатухин А.Э., Покровский В.В.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Vol. 19. 2021. P. 37-51
Kirichenko A.A., Kireev D.E., Kravchenko A.V., Pokrovskaya A.V., Kuimova U.A., Sizova N.V., Mayorova S.O., Gusev D.А., Pokrovsky V.V.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Vol. 12. 2021. P. 29-39
Kulabukhova E.I., Mironov K.O., Dunaeva E.A., Kireev D.E., Narkevich A.N., Zimina V.N., Kravchenko A.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Vol. 11. 2019. P. 61-69
Kireev D.E., Shipulin G.A., Semenov A.V., Tivanova E.V., Chulanov V.P., Kolyasnikova N.M., Zueva E.B., Galli C., Pokrovsky V.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Vol. 11. 2019. P. 103-113

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11

Other authors