Миронов К.О.

Mironov K.O.

List of records

Display:
Корчагин В.И., Миронов К.О., Саламайкина С.А., Дрибноходова О.П., Гапонова И.И., Есьман А.С., Кулабухова Е.И., Кравченко А.В., Зимина В.Н.
Molecular Diagnostics and Biological Safety-2022. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 2022. P. 203-204
Саламайкина С.А., Корчагин В.И., Гапонова И.И., Есьман А.С., Дунаева Е.А., Миронов К.О., Литвинова М.М., Карнаушкина М.А.
Molecular Diagnostics and Biological Safety-2022. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 2022. P. 220-221
Карнаушкина М.А., Гурьев А.С., Миронов К.О., Дунаева Е.А., Корчагин В.И., Бобкова О.Ю., Васильева И.С., Кассина Д.В., Литвинова М.М.
Sovremennye Tehnologii v Medicine. Nizhny Novgorod State Medical Academy. Vol. 13. 2021. P. 47-54
Kulabukhova E.I., Mironov K.O., Dunaeva E.A., Kireev D.E., Narkevich A.N., Zimina V.N., Kravchenko A.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Vol. 11. 2019. P. 61-69
Кулабухова Е.И., Кравченко А.В., Зимина В.Н., Дунаева Е.А., Миронов К.О., Киреев Д.Е.
Сборник тезисов VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. (Москва. 18-20 апреля 2018 г.). EECAAC. 2018. P. 88-89

Page 1 of 1. Items from 1 to 10 of 10

Other authors