Зырянов С.К.

Zyryanov S.K.

List of records

Display:
Logunov D.Y., Dolzhikova I.V., Shcheblyakov D.V., Tukhvatulin A.I., Zubkova O.V., Dzharullaeva A.S., Kovyrshina A.V., Lubenets N.L., Grousova D.M., Erokhova A.S., Botikov A.G., Izhaeva F.M., Popova O., Ozharovskaya T.A., Esmagambetov I.B., Favorskaya I.A., Zrelkin D.I., Voronina D.V., Shcherbinin D.N., Semikhin A.S., Simakova Y.V., Tokarskaya E.A., Egorova D.A., Shmarov M.M., Nikitenko N.A., Gushchin V.A., Smolyarchuk E.A., Zyryanov S.K., Borisevich S.V., Naroditsky B.S., Gintsburg A.L., Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group
Lancet. Elsevier Limited. Vol. 397. 2021. P. 671-681
Kulieva A.A., Emelina E.I., Gendlin G.E., Nikitin I.G., Zyryanov S.K., Varentsov S.I., Zakharova I.I.
Качественная клиническая практика. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ОКИ. 2019. P. 55-65
Gopienko I.A., Ushkalova E.A., Zyryanov S.K.
Качественная клиническая практика. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ОКИ. 2019. P. 15-22

Page 4 of 17. Items from 46 to 60 of 247

Other authors