Зырянов С.К.

Zyryanov S.K.

List of records

Display:
Kulieva A.A., Emelina E.I., Gendlin G.E., Nikitin I.G., Zyryanov S.K., Varentsov S.I., Zakharova I.I.
Качественная клиническая практика. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ОКИ. 2019. P. 55-65
Gopienko I.A., Ushkalova E.A., Zyryanov S.K.
Качественная клиническая практика. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ОКИ. 2019. P. 15-22
Kazanova A.M., Ivzhits M.A., Zyryanov S.K.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Vol. 8. 2020. P. 89-90
Beloborodov V.B., Gusarov V.G., Dekhnich A.V., Zamyatin M.N., Zubareva N.A., Zyryanov S.K., Kamyshova D.A., Klimko N.N., Kozlov R.S., Kulabukhov V.V., Polushin Y.S., Rudnov V.A., Sidorenko S.V., Shlyk I.V., Edelshtein M.V., Yakovlev S.V.
Вестник анестезиологии и реаниматологии. Vol. 17. 2020. P. 52-83

Page 1 of 14. Items from 1 to 15 of 201