Зырянов С.К.

Zyryanov S.K.

List of records

Display:
Затолочина К.Э., Зырянов С.К., Ушкалова Е.А.
Современная онкология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Vol. 23. 2021. P. 327-331
Ушкалова Е.А., Зырянов С.К., Гопиенко И.А.
Voprosy Onkologii. Izdatel'stvo Meditsina. Vol. 67. 2021. P. 217-226
Bobrova O.P., Shnayder N.A., Petrova M.M., Zobova S.N., Dykhno Y.A., Zyryanov S.K., Bobrov A.V., Nasyrova R.F., Lipinsky L.V., Polyakova A.S., Melnikova O.D.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. Vol. 187. 2021. P. 136-145
Nikolaev N.A., Martynov A.I., Skirdenko Yu.P., Anisimov V.N., Vasilieva I.A., Vinogradov O.I., Lazebnik L.B., Poddubnaya I.V., Roitman E.V., Ageev F.T., Andreev K.A., Babicheva L.G., Bunova S.S., Viktorova I.A., Volchegorskiy I.A., Galyavich A.S., Gaus O.V., Gomberg V.G., Gorbenko A.V., Drapkina O.M., Ershov A.V., Zyryanov S.K., Karpov R.S., Kobalava Zh.D., Kolbasnikov S.V., Kondratyeva K.O., Konradi A.O., Livzan M.A., Malyavin A.G., Mareev V.Yu., Medvedeva I.V., Mikhaylova N.B., Moiseev S.V., Morozova O.L., Napalkov D.A., Nedoshivin A.O., Nelidova A.V., Nechaeva G.I., Nikiforov V.S., Pisklakov A.V., Popov S.V., Ptushkin V.V., Rebrov A.P., Sayfutdinov R.I., Semiglazova T.Yu., Sovalkin V.I., Sovetkina N.V., Terentiev V.P., Totchiev G.F., Tumyan G.S., Fedorin M.M., Fofanova T.V., Shepel R.N., Yagoda A.V., Yakushin S.S.
Medical News of North Caucasus. Stavropol State Medical University. Vol. 16. 2021. P. 125-134
Zatolochina K.E., Zyryanov S.K., Ushkalova E.A.
Современная онкология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Vol. 23. 2021. P. 327-331

Page 2 of 17. Items from 16 to 30 of 255

Other authors