Gryaznov V.M.

List of records

Display:
MIKHALENKO N.N., EDUSSURIYA M., GULYANOVA S.G., PAVLOVA L.F., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 68. 1994. P. 1968-1971
SAFIR R.E., PALLEGEDARA A.B., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 69. 1995. P. 1148-1149
SAFIR R.E., PALLEGEDARA A.B., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 69. 1995. P. 1841-1843
Ermilova M.M., Gogua L.D., Gryaznov V.M., Zavodchenko S.I.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 29. 1980. P. 529-532
Dobrokhotov V.G., Shalvashvili E.A., Pavlova L.F., Gryaznov V.M.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 32. 1983. P. 1342-1345
Gur'yanova O.S., Sero Yu.M., Lapidvus A.L., Dmitriev R.V., Gul'yanova S.G., Gryaznov V.M., Minachev Kh.M.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. Vol. 36. 1987. P. 2252-2254

Page 2 of 3. Items from 51 to 100 of 132

Other authors