Микова О.Е.

List of records

Display:
Зимина В.Н., Микова О.Е., Варецкая Т.А., Оборин Д.А., Дегтярева С.Ю., Сергевнин В.И.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Vol. 16. 2018. P. 28-34
Зимина В.Н., Микова О.Е., Варецкая Т.А., Оборин Д.А., Земсков А.Г., Дегтярева С.Ю.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Vol. 9. 2017. P. 62-66
Сергевник В.И., Сармометов Е.В., Зимина В.Н., Микова О.Е., Шмагин Д.В., Гибадулин Р.Г., Варецкая Т.А., Тукачева О.В.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Vol. 15. 2017. P. 14-18

Page 1 of 1. Items from 1 to 5 of 5

Other authors