Smirnova E.N.

List of records

Display:
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., SMIRNOVA E.N.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 66. 1992. P. 3060-3065
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., SMIRNOVA E.N., KOVALCHUKOV N.A.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 66. 1992. P. 3264-3269

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3