Lapshin V.B.

List of records

Display:
Plotnikova N.V., Smirnov A.N., Kolesnikov M.V., Semenov D.S., Frolov V.A., Lapshin V.B., Syroeshkin A.V.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 143. 2007. P. 418-421
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Burdeinaya T.N., Pleteneva T.V., Chernopyatko A.S., Atamanenko I.D., Ul'yantsev A.S., Uspenskaya E.V., Samsoni-Todorov A.O., Taranov V.V., Nikolaev G.M., Kavitskaya A.A., Romanyukina I.Y., Prikhod'ko R.V., Orekhova E.A., Yaremenko V.A., Kotel'chuk A.S., Syroeshkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Vol. 33. 2011. P. 8-13
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Karpov O.V., Lesnikov E.V., Balakhanov D.M., Dan'kin D.A., Syroezhkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Vol. 33. 2011. P. 135-139

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4