Chernyshev A.I.

List of records

Display:
Varlamov A.V., Boltukhina E.V., Zubkov F.I., Sidorenko N.V., Chernyshev A.I., Grudinin D.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 40. 2004. P. 22-28
Varlamov A.V., Borisova T.N., Nsabimana B., Chernyshev A.I., Aleksandrov G.G., Voskressensky L.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 40. 2004. P. 166-176

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 59

Other authors