Руднов В.А.

Rudnov V.A.

List of records

Display:
Beloborodov V.B., Gusarov V.G., Dekhnich A.V., Zamyatin M.N., Zubareva N.A., Zyryanov S.K., Kamyshova D.A., Klimko N.N., Kozlov R.S., Kulabukhov V.V., Polushin Y.S., Rudnov V.A., Sidorenko S.V., Shlyk I.V., Edelshtein M.V., Yakovlev S.V.
Вестник анестезиологии и реаниматологии. Vol. 17. 2020. P. 52-83

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors