Osovitskii A.N.

List of records

Display:
ANIKIN V.I., GOROBETS A.P., OVCHARENKO O.I., OSOVITSKII A.N.
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA FIZICHESKAYA. MEZHDUNARODNAYA KNIGA. Vol. 46. 1982. P. 2035-2040
KORNYUSHENKO G.V., OSOVITSKII A.N.
PISMA V ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI / Technical Physics Letters. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук. Vol. 14. 1988. P. 1198-1201

Page 1 of 1. Items from 1 to 6 of 6

Other authors