Nikitin S.V.

List of records

Display:
Kovalchukova O.V., Strashnova S.B., Nikitin S.V., Zaitsev B.E., Palkina K.K., Kuzmina N.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1999. P. 1690-1690

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors