Вялов С.С.

Vyalov S.S.

List of records

Display:
Vyalov S.S.
Справочник поликлинического врача. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. 2018. P. 50-53
Вялов С.С.
Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. Общество с ограниченной ответственностью "Русский Медицинский Журнал". Vol. 2. 2018. P. 26-32
Vyalov S.S., Kuznetzov V.I., Khodorovich A.M.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2010. P. 106-111
Kuznetzov V.I., Vyalov S.S., Khodorovich A.M.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2010. P. 51-57
Vyalov S.S.
Доктор.Ру. Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины Русмедикал групп. 2018. P. 18-24
Lazebnik L.B., Alexeenko S.A., Lyalukova E.A., Samsonov A.A., Bordin D.S., Tsukanov V.V., Alekseev N.Y., Abdulkhakov R.A., Abdulkhakov S.R., Arkin O.B., Akhmedov V.A., Bakulin I.G., Bakulina N.V., Bashaeva R.G., Batischeva G.A., Belova I.I., Vasilyev N.N., Vise-Khripunova M.A., Vlasova T.V., Voronina N.V., Vyuchnova E.S., Vyalov S.S., Gimaeva Z.F., Golovanova E.V., Grebeneva L.S., Grigorieva I.N., Dekhnich N.N., Dmitrieva T.V., Dolgalev I.V., Drozdov V.N., Dyatchina L.I., Zhestkova T.V., Zhilina A.A., Kazakova E.V., Kareva E.N., Kashkina E.I., Kizova E.A., Kozlova I.V., Kozlova N.M., Kolesnikova S.M., Kolodey E.N., Kompaniets O.G., Kononova A.G., Konyshko N.A., Korochanskaya N.V., Kulakova N.V., Kurguzova D.O., Lapina E.D., Lee E.D., Luzina E.V., Mironchev O.V., Mozes K.B., Mokshina M.V., Mubarakshina O.A., Nevzorova V.A., Nepomnyashchikh D.L., Nikolaeva N.N., Onuchina E.V., Otteva E.N., Panina E.S., Pakhomova I.G., Petrova M.M., Petrunko I.L., Peshekhonov S.G., Pleshkova M.A., Podyapolskaya I.A., Pozdnyakova O.Y., Ponomareva I.B., Putintseva I.V., Ryzhkova O.V., Saifutdinov R.G., Sarsenbaeva A.S., Sviridova T.N., Selivanova G.B., Serebrova S.Y., Smolkova L.G., Starodubtsev A.K., Stepchenko A.A., Stefaniuk O.V., Tarasova G.N., Tomina E.A., Turkina S.V., Turchina M.S., Umetov M.A., Fedorishina O.V., Fedorova L.V., Khabarova J.A., Khamnagadaev I.I., Khlynova O.V., Khripunova I.G., Chernysheva E.N., Shatokhina N.S., Shevyakov M.A., Shpuntov M.G., Yurchenko I.N., Yakovlev A.A., Yacob O.V., Yankovaya T.N.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2018. P. 4-18

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 16

Other authors