Lobanov N.N.

List of records

Display:
Egorov A.R., Yagafarov N.Z., Artemjev A.A., Khubiev O., Medjbour B., Kozyrev V.A., Tsvetkova O.I., Rubanik V.V., Kurliuk A.V., Shakola T.V., Lobanov N.N., Kritchenkov I.S., Tskhovrebov A.G., Kirichuk A.A., Khrustalev V.N., Kritchenkov A.S., Donovan Sikaona N.
Mendeleev Communications. Royal Society of Chemistry. Vol. 32. 2022. P. 357-359
LOBANOV N.N., TSIRELSON V.G., BELOKONEVA E.L.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 33. 1988. P. 3021-3025
DUDAREVA A.G., TARAROV A.V., LOBANOV N.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 38. 1993. P. 51-52
Soldatenkov A.T., Khristoforova T.P., Temesgen A.W., Anissimov B.N., Averkiev B.B., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N., Antipin M.Y., Lobanov N.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2001. P. 776-784

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 55

Other authors