Kolesnikov A.P.

List of records

Display:
KOLESNIKOV A.P., MIKHAILOV I.D., CHEBAN Y.V.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. 1978. P. 41-47

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors