Yagodovskii V.D.

Список записей

Отображать:
CHITNIS U., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 55. 1981. С. 1577-1579
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 55. 1981. С. 214-216
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D., SALASAR K.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 24. 1981. С. 65-69

Страница 2 из 10. Записи с 16 по 30 из 147

Другие авторы