Zaitsev B.E.

Список записей

Отображать:
LINKO I.V., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., DOLGANEV V.P., VENSKOVSKII N.U.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1770-1774
LINKO I.V., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K., IVANOVA T.M., LINKO R.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1520-1530
BORZOVA L.D., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., PLESHAKOV V.G., BORZOVA E.A., EZHOV A.I., ZAINUL A.M.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 3092-3094
SEVERO K.M., ZAITSEV B.E., IVLIEVA V.I., AVRAMENKO G.V., KOLODINA T.S., STEPANOV B.I.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 2314-2319
BLOKHINA V.M., IVLIEVA V.I., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 764-767

Страница 3 из 22. Записи с 31 по 45 из 319

Другие авторы