Zaitsev B.E.

Список записей

Отображать:
KOVALCHUKOVA O.V., ZAITSEV B.E., GRIDASOVA R.K., ZAKHAROV V.F., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 26. 1981. С. 985-990
DAVYDOV V.V., MAROV I.N., BELYAEVA V.K., KATUGIN A.S., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 26. 1981. С. 969-973
KUZMINA L.G., STRUCHKOV Y.T., GRIGOREVA L.P., EZHKOVA Z.I., BELONOSOV V.A., MODODKIN A.K., PLESHAKOV V.G., ZAITSEV B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 1239-1244
LINKO I.V., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., DOLGANEV V.P., VENSKOVSKII N.U.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1770-1774
LINKO I.V., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K., IVANOVA T.M., LINKO R.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1520-1530
BORZOVA L.D., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., PLESHAKOV V.G., BORZOVA E.A., EZHOV A.I., ZAINUL A.M.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 3092-3094
SEVERO K.M., ZAITSEV B.E., IVLIEVA V.I., AVRAMENKO G.V., KOLODINA T.S., STEPANOV B.I.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 2314-2319
BLOKHINA V.M., IVLIEVA V.I., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 764-767

Страница 1 из 13. Записи с 1 по 25 из 319

Другие авторы