Zaitsev B.E.

Список записей

Отображать:
KOVALCHUKOVA O.V., ZAITSEV B.E., GRIDASOVA R.K., ZAKHAROV V.F., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 26. 1981. С. 985-990
DAVYDOV V.V., MAROV I.N., BELYAEVA V.K., KATUGIN A.S., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 26. 1981. С. 969-973
KUZMINA L.G., STRUCHKOV Y.T., GRIGOREVA L.P., EZHKOVA Z.I., BELONOSOV V.A., MODODKIN A.K., PLESHAKOV V.G., ZAITSEV B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 1239-1244

Страница 2 из 22. Записи с 16 по 30 из 319

Другие авторы