Молодкин А.К.

Molodkin A.K.

Список записей

Отображать:
MOLODKIN A.K., KURILKIN V.V., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., EZHOV A.I.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 2482-2484
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., DOLGANEV V.P., RODIONOV N.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 2426-2430
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., POLENOV A.D., YAKHVAROV G.I., SADETDINOV S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 1853-1856
SKVORTSOV V.G., MIKHAILOV S.A., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., RODIONOV N.S., PETROVA O.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 1571-1574
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., SUSANINA T.N., ZHURAVLEVA I.G., KURILKIN V.V., ZHOAO M.M.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 1413-1417
MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., MOSKALENKO V.I., REMIZOV V.G., SKORIKOV V.M., BELAN V.N., KURILKIN V.V., GOLIK G.D.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 907-911
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., GRIGOREV Y.A.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 799-801
SKVORTSOV B.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S., YAKHVAROV G.I.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 778-782
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 261-263
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I., KROKHINA A.G.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 27. 1982. С. 219-222
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., DUDAREVA A.G., KROKHIN V.A.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 2985-2986
MOLODKIN A.K., TUPOLEV V.S., KARAGODINA A.M., DUDAREVA A.G., KROKHINA A.G.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 2977-2979
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 2677-2679
SHEVCHUK V.G., MOLODKIN A.K., STOROZHENKO D.A., AKIMOV V.M., GRIGOREV Y.A.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 2421-2422
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 2402-2404
LINKO I.V., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., DOLGANEV V.P., VENSKOVSKII N.U.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1770-1774
NAVA E.U., BATSANOV A.S., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., MOLODKIN A.K., SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1706-1710
LINKO I.V., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K., IVANOVA T.M., LINKO R.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1520-1530
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., AKIMOV V.M., PETROVA O.V., DOLGANEV V.P.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 1313-1317
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 28. 1983. С. 778-781
BORZOVA L.D., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., PLESHAKOV V.G., BORZOVA E.A., EZHOV A.I., ZAINUL A.M.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 3092-3094
BLOKHINA V.M., IVLIEVA V.I., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 764-767
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 29. 1984. С. 233-235
SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S., MOLODKIN A.K., FEDOROV Y.A., TSEKHANSKII R.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 30. 1985. С. 1913-1915
TSEKHANSKII R.S., SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SUKOVA L.M., RODIONOV N.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 30. 1985. С. 1609-1612
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., FEDOROV Y.A., SADETDINOV S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 30. 1985. С. 1092-1094
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., SADETDINOV S.V., NIKONOV F.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 30. 1985. С. 826-829
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., AKIMOV V.M.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 30. 1985. С. 277-279
MOLODKIN A.K., KARAGODINA A.M., NECHITAILOV S.B., DUDAREVA A.G., KROKHINA A.G.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 31. 1986. С. 789-793
MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., TUPOLEVA A.L., ZOLIN V.F.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 31. 1986. С. 830-833

Страница 3 из 5. Записи с 101 по 150 из 240

Другие авторы