Applied Organometallic Chemistry

Type
Journal
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Appl. Organomet. Chem.
Publisher
John Wiley and Sons Ltd
Codes
ISSN: 0268-2605
Date of creation
24.12.2019
Date of change
24.12.2019
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/10108/
Share

List of records

Display:
Tuskaev V.A., Gagieva S.C., Kurmaev D.A., Bogdanov V.S., Magomedov K.F., Mikhaylik E.S., Golubev E.K., Buzin M.I., Nikiforova G.G., Vasil'ev V.G., Khrustalev V.N., Dorovatovskii P.V., Bakirov A.V., Shcherbina M., Dzhevakov P.B., Bulychev B.M.
Applied Organometallic Chemistry. John Wiley and Sons Ltd. Vol. 35. 2021.

Page 1 of 1. Items from 1 to 5 of 5

Other record sources