TEKNOLOGJITË E MULTIMEDIAS NË TURIZËM PËR SHEMBULL

Artikulli jep informacion mbi përdorimin e teknologjive multimediale moderne në fushën e turizmit, në shembullin e Shqipërisë. Prezantohen shkurtimisht teknologjitë e përdorura në industrinë e turizmit në Shqipëri.

Authors
Publisher
Курский государственный медицинский университет
Language
Macedonian
Pages
468-470
Status
Published
Year
2019
Organizations
  • 1 Peoples' Friendship University of Russia
Date of creation
20.02.2020
Date of change
20.02.2020
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/58504/
Share

Other records

Nibasumba E.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. РУДН. 2019. P. 468-472