Методологические проблемы управления рисками развития промышленного предприятия

Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
39-45
Status
Published
Year
2015
Organizations
  • 1 Peoples Friendship University of Russia
Date of creation
30.10.2018
Date of change
14.11.2019
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/26259/