Magalinskii V.B.

List of records

Display:
MAGALINSKII V.B., SIDORENKO S.N.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 61. 1987. P. 491-492
FEDOROV V.B., ZUBOV V.I., MAGALINSKII V.B.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 57. 1983. P. 913-917
MAGALINSKII V.B., TAPIA N.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 55. 1981. P. 414-417

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 35

Other authors