Shakhir M.

List of records

Display:
RYBAKOV Y.P., SHAKHIR M.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 25. 1982. P. 36-38

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2