Leonova N.I.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., GALO B.MK., LEONOVA N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1527-1530
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., CORDOVA G.M., LEONOVA N.I.
Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal. ООО Фолиум. Vol. 18. 1984. P. 1333-1335

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors