Shendrik I.V.

List of records

Display:
VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S., ALIEV A.E., SHENDRIK I.V., KRAPIVKO A.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 713-713
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., NENDE D.LS., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., SHENDRIK I.V., ALIEV A.E., SINGKH B.B.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 26. 1990. P. 1351-1356
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., SHENDRIK I.V., ANISIMOV B.N., KRAPIVKO A.P., LAVANIEDOGIAVERIE S., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1384-1386
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Shendrik I.V., Anisimov B.N., Krapivko A.P., Lavani-Édogiaverie S., Fomichev A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 19. 1983. P. 1102-1104
Prostakov N.S., Shendrik I.V., Anisimov B.N., Varlamov A.V., Fomichev A.A., Lavani-Édogiaverie S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 1085-1088

Page 1 of 1. Items from 1 to 8 of 8

Other authors