Борисов Р.С.

Borisov R.S.
borisov@ips.ac.ru

List of records

Display:
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 303-304
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Vol. 42. 2016. P. 664-671

Page 1 of 3. Items from 1 to 25 of 67

Other authors