Учайкин В.Ф.

Uchaikin V.F.

List of records

Display:
Khaitov R.M., Ataullakhanov R.I., Shulzhenko A.E., Shulzhenko A.E., Алленов С.Н., Alyaev Yu.G., Ataullakhanov R.I., Balabolkin I.I., Batkaev E.A., Batkaeva N.V., Bogachev V.Yu., Bogdanets L.I., Bokovoi A.G., Bulgakova V.A., Butov Yu.S., Varfolomeeva M.I., Vasenova V.Yu., Ващенко (.Е., Gintsburg A.L., Гомберг М.А., Gornostaeva Yu.A., Grigoryan V.A., Donetskova A.D., Elisyutina O.G., Ershov F.I., Зуйкова И.Н., Ilina N.I., Kadagidze Z.G., Kozhemyakina E.Sh., Kurbacheva O.M., Курпешева А.К., Larkova I.A., Latysheva E.A., Latysheva T.V., Luss L.V., Lykova E.A., Маккавеева Л.Ф., Малахова Н.С., Malyshev N.A., Molochkov V.A., Мановицкая А.В., Manko V.M., Марова Е.И., Narovlyansky A.N., Novokshonov A.A., Parfenov A.I., Pasov V.V., Pashchenkov M.V., Perlamutrov Yu.N., Pinegin B.V., Pichugin A.V., Попов С.В., Пронин А.В., Россина А.Л., Рожнов В.А., Ручкина И.Н., Sanin A.V., Safonova O.A., Setdikova N.Kh., Симбирцев А.С., Соловьев А.М., Султанова Е.А., Таратина М.Э., Терехов О.В., Uchaikin V.F., Fedenko E.S., Khaitov R.M., Khalif I.L., Чуелов С.Б., Shamsheva O.V., Shpot E.V., Shulzhenko A.E., Щубелко Р.В., Yarilin A.A., Гармаев А.Ш., Кладова А.Ю., Любопытова Д.А.
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. 2018.
Лейбман Е.А., Николаева Л.И., Самохвалов Е.И., Кюрегян К.К., Исаева О.В., Сапронов Г.В., Чередниченко Т.В., Писарев А.Г., Гришечкин А.Е., Михайлов М.И., Учайкин В.Ф.
Эпидемиология и вакцинопрофилактика. Vol. 14. 2015. P. 49-55
Воробьева Д.А., Гусева Л.Н., Колтунов И.Е., Буллих А.В., Яцышина С.Б., Шипулин Г.А., Туманова Е.Л., Малышев Н.А., Учайкин В.Ф.
Детские инфекции. Vol. 13. 2014. P. 46-50
Колтунов И.Е., Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Петряйкина Е.Е., Намазова-Баранова Л.С., Учайкин В.Ф., Самсыгина Г.А., Паунова С.С., Савенкова М.С., Врублевский С.Г., Бузина Н.В.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Vol. 92. 2013. P. 155-156

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors