Manko V.S.

List of records

Display:
DENISOVA T.Y., MANKO V.S., SHOROKHOV S.G.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 34. 1991. P. 119-120

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 24

Other authors