Sokolova S.V.

List of records

Display:
Emelyanov V.I., Sokolova S.V., Venskovskii N.U., Bogatov Y.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 42. 1997. P. 938-941

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2

Other authors