Kryvenko L.I.

asoldatenkov@sci.pfu.edu.ru

List of records

Display:
Kryvenko L.I., Soldatova S.A., Zvolinsky O.V., Romanenko E.E., Struchkova M.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1997. P. 1069-1073
Soldatenkov A.T., Polyanskii K.B., Temesgen A.W., Sergeeva N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2004. P. 755-764
Anh L.T., Volkov S.V., Polyanskii K.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2004. P. 1739-1740
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 864-873
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 41. 2005. P. 745-753
Kryvenko L.I., Soldatova S.A., Zvolinskii O.V., Romanenko É.É., Struchkova M.I., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 33. 1997. P. 933-936

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors