Пахомова И.Г.

Pakhomova I.G.

List of records

Display:
Lazebnik L.B., Alexeenko S.A., Lyalukova E.A., Samsonov A.A., Bordin D.S., Tsukanov V.V., Alekseev N.Y., Abdulkhakov R.A., Abdulkhakov S.R., Arkin O.B., Akhmedov V.A., Bakulin I.G., Bakulina N.V., Bashaeva R.G., Batischeva G.A., Belova I.I., Vasilyev N.N., Vise-Khripunova M.A., Vlasova T.V., Voronina N.V., Vyuchnova E.S., Vyalov S.S., Gimaeva Z.F., Golovanova E.V., Grebeneva L.S., Grigorieva I.N., Dekhnich N.N., Dmitrieva T.V., Dolgalev I.V., Drozdov V.N., Dyatchina L.I., Zhestkova T.V., Zhilina A.A., Kazakova E.V., Kareva E.N., Kashkina E.I., Kizova E.A., Kozlova I.V., Kozlova N.M., Kolesnikova S.M., Kolodey E.N., Kompaniets O.G., Kononova A.G., Konyshko N.A., Korochanskaya N.V., Kulakova N.V., Kurguzova D.O., Lapina E.D., Lee E.D., Luzina E.V., Mironchev O.V., Mozes K.B., Mokshina M.V., Mubarakshina O.A., Nevzorova V.A., Nepomnyashchikh D.L., Nikolaeva N.N., Onuchina E.V., Otteva E.N., Panina E.S., Pakhomova I.G., Petrova M.M., Petrunko I.L., Peshekhonov S.G., Pleshkova M.A., Podyapolskaya I.A., Pozdnyakova O.Y., Ponomareva I.B., Putintseva I.V., Ryzhkova O.V., Saifutdinov R.G., Sarsenbaeva A.S., Sviridova T.N., Selivanova G.B., Serebrova S.Y., Smolkova L.G., Starodubtsev A.K., Stepchenko A.A., Stefaniuk O.V., Tarasova G.N., Tomina E.A., Turkina S.V., Turchina M.S., Umetov M.A., Fedorishina O.V., Fedorova L.V., Khabarova J.A., Khamnagadaev I.I., Khlynova O.V., Khripunova I.G., Chernysheva E.N., Shatokhina N.S., Shevyakov M.A., Shpuntov M.G., Yurchenko I.N., Yakovlev A.A., Yacob O.V., Yankovaya T.N.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2018. P. 4-18

Page 1 of 1. Items from 1 to 1 of 1

Other authors