Salova O.V.

List of records

Display:
SALOVA O.V., MIKHALENKO N.N., SEROV Y.M., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 2543-2545

Page 1 of 1. Items from 1 to 5 of 5

Other authors