Lebedev N.I.

List of records

Display:
LEBEDEV N.I., MIKHALENKO I.I., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 64. 1990. P. 3362-3364
MIKHALENKO I.I., MAIERLING M., LEBEDEV N.I., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 3126-3129

Page 1 of 1. Items from 1 to 6 of 6