Serov Y.M.

List of records

Display:
SEROV Y.M., GURYANOVA O.S., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 60. 1986. P. 206-207

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 36

Other authors