Ryazantsev M.S.

mryazantsev@emcmos.ru

List of records

Display:
Korolev A.V., Ilyin D.O., Frolov A.V., Ryazantsev M.S., Magnitskaya N.E., Burtsev M.E., Makarieva O.V., Kadantsev P.M., Logvinov A.N., Likholitova A.S.
Genij Ortopedii. Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics. Vol. 25. 2019. P. 452-459

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 17

Other authors