Zakharov P.I.

List of records

Display:
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Furnaris K.I., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 13. 1977. P. 86-90
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Pleshakov V.G., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 14. 1978. P. 200-203
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Mikhailova N.M., Vasil'ev G.A., Zakharov P.I., Galiullin M.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 14. 1978. P. 997-1003
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 78-85
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Poshivalov S.G., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 535-540
Prostakov N.S., Anisimov B.N., Varlamov A.V., Zakharov V.F., Zakharov P.I., Dzhkha C.M., Murugova L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 777-780
Prostakov N.S., Gaivoronskaya L.A., Anastasi R.I., Maiga S.M.C., Savina A.A., Murugova L.A., Zakharov P.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 1214-1222
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Anisimov B.N., Soldatenkov A.T., Krapivko A.P., Kuznetsov V.I., Prostakov N.S., Romero Maldonado I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 17. 1981. P. 1025-1030

Page 3 of 4. Items from 31 to 45 of 59

Other authors