Захарова Н.И.

Zakharova N.I.

List of records

Display:
Захарова Н.И., Якорнова Г.В., Леонова И.А.
StatusPraesens. Педиатрия и неонатология. Общество с ограниченной ответственностью «Meдиaбюpo Cтaтyс пpeзeнс». 2019. P. 64-72
Хамошина М.Б., Руднева О.Д., Захарова Н.И., Союнов М.А., Лебедева М.Г., Лукаева Д.Д., Есипова Л.Н.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2016. P. 33-38
Хамошина М.Б., Руднева О.Д., Захарова Н.И., Союнов М.А., Лебедева М.Г., Лукаева Д.Д.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2016. P. 39-46
Баранов А.А., Иванов Д.О., Алямовская Г.А., Дегтярёв Д., Дегтярёва Е.А., Захарова Н.И., Колтунов И.Е., Кршеминская И.В., Овсянников Д.Ю.
Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. 2014. P. 54-68
Абраамян А.А., Аминова А.С., Ananeva E.P., Ахметвалиева М.Г., Bykov V.S., Волкова К.С., Волкова Т.В., Voskresenskaya E.V., Savchenko V.V., Grazhdankina L.Yu., Громилина Л.В., Gulakova M.V., Захаров В.В., Zakharova N.I., Kagermazova L.Ts., Kasparov I.V., Kiry E.V., Kolunin E.T., Konyaeva M.A., Kuzminov V.I., Kulimova R.Kh., Kurina V.A., Кухарева Г.С., Lesina E.A., Лукьянова С.Е., Makeeva I.A., Masaeva Z.V., Obushchenko T.N., Ovchinnikov Yu.D., Podkopaev O.A., Потокина Е.С., Sadykova A.R., Kharchenko G.I., Хачетлова С.М., Chirkova N.V., Shmeleva S.V., Yurtaev S.V., Podkopaev O.A., Yurtaev S.V.
Общество с ограниченной ответственностью Поволжская научная корпорация. 299 p.
Baranov A.A., Ivanov D.O., Alyamovskaya G.A., Amirova V.R., Antonyuk I.V., Asmolova G.A., Belyaeva I.A., Bokeriya E.L., Bryukhanova O.A., Vinogradova I.V., Vlasova E.V., Galustyan A.N., Gafarova G.V., Gorev V.V., Davydova I.V., Degtyarev D.N., Degtyareva E.A., Dolgikh V.V., Donin I.M., Zakharova N.I., Zernova L.Yu., Zimina E.P., Zuev V.V., Keshishyan E.S., Kovalev I.A., Koltunov I.E., Korsunskii A.A., Krivoshchekov E.V., Krsheminskaya I.V., Kuznetsova S.N., Lyubimenko V.A., Namazova-Baranova L.S., Nesterenko E.V., Nikolaev S.V., Ovsyannikov D.Yu., Pavlova T.I., Potapova M.V., Rychkova L.V., Safarov A.A., Safina A.I., Skachkova M.A., Soldatova I.G., Turti T.V., Filatova N.A., Shakirova R.M., Yanulevich O.S.
Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. 2014. P. 54-68

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11

Other authors