Gryaznov V.M.

List of records

Display:
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 60. 1986. P. 706-709
SALOVA O.V., MIKHALENKO N.N., SEROV Y.M., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 2543-2545

Page 3 of 9. Items from 31 to 45 of 132

Other authors