Загоскин Ю.Д.

List of records

Display:
Vasilyev Andrey Vyacheslavovich, Kuznetsova Valeriya Sergeevna, Bukharova Tatyana Borisovna, Osidak Egor Olegovich, Grigoriev Timofei Evgenevich, Zagoskin Yuriy Dmitrievich, Nedorubova Irina Alekseevna, Domogatsky Sergey Petrovich, Babichenko Igor Ivanovich, Zorina Oksana Aleksandrovna, Kutsev Sergey Ivanovich, Chvalun Sergei Nicolaevich, Kulakov Anatoly Alekseevich, Losev Fedor Fedorovich, Goldshtein Dmitry Vadimovich
Polymers. MDPI AG. Vol. 13. 2021. 3974 p.
Vasilyev Andrey Vyacheslavovich, Kuznetsova Valeriya Sergeevna, Bukharova Tatyana Borisovna, Grigoriev Timofei Evgenevich, Zagoskin Yuriy Dmitrievich, Nedorubova Irina Alekseevna, Babichenko Igor Ivanovich, Chvalun Sergey Nicolaevich, Goldstein Dmitry Vadimovich, Kulakov Anatoliy Alekseevich
Molecules. MDPI AG. Vol. 26. 2021. 261 p.

Page 1 of 1. Items from 1 to 6 of 6

Other authors