Чупрынин В.Д.

List of records

Display:
Arutyunyan I.V., Tenchurin T.Kh., Kananykhina E.Y., Chernikov V.P., Vasyukova O.A., Elchaninov A.V., Makarov A.V., Korshunov A.A., Burov A.A., Podurovskaya Y.L., Chuprynin V.D., Uvarova E.V., Degtyarev D.N., Shepelev A.D., Mamagulashvili V.G., Kamyshinskiy R.A., Krasheninnikov S.V., Chvalun S.N., Fatkhudinov T.Kh.
Genes and Cells. Human Stem Cell Institute. Vol. 12. 2017. P. 62-71

Page 1 of 1. Items from 1 to 1 of 1

Other authors